Αμερικανικό Δικαίωμα Πώλησης (American put option)

Αμερικανικό δικαίωμα πώλησης είναι πρόκειται για το συμβόλαιο δικαιώματος, με το οποίο ο κάτοχός του μπορεί να πωλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε μια γνωστή τιμή τη στιγμή ή και νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου. […]