Τοκοχρεολυτική Υποθήκη (Amortised mortgage)

Τοκοχρεολυτική υποθήκη είναι η υποθήκη η οποία εξοφλείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ισόποσες και τακτικές δόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τόκους και κεφάλαιο.