Τοκοχρεολυτική Υποθήκη (Amortised mortgage)

Τοκοχρεολυτική υποθήκη είναι η υποθήκη (συνήθως επί ακινήτου) η οποία εξοφλείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ισόποσες και τακτικές δόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τόκους και κεφάλαιο.

Έχει παρόμοιο μηχανισμό αποπληρωμής με το τοκοχρεολυτικό δάνειο.