Επιθετικό / Αμυντικό Χαρτοφυλάκιο (Aggressive / Defensive Portfolio)

Επιθετικό / Αμυντικό χαρτοφυλάκιο είναι διαφορετικού τύπου χαρτοφυλάκια που δημιουργούν οι θεσμικοί αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές ανάλογα με τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές αποδόσεις των αγορών. […]