Επιθετικό / Αμυντικό Χαρτοφυλάκιο (Aggressive / Defensive Portfolio)

Επιθετικό / Αμυντικό χαρτοφυλάκιο είναι δύο διαφορετικού τύπου χαρτοφυλάκια που δημιουργούν οι θεσμικοί αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές ανάλογα με τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές αποδόσεις των αγορών.

Αμυντικό χαρτοφυλάκιο

Οι υποστηρικτές της δημιουργίας αμυντικών χαρτοφυλακίων θεωρούν ότι οι τιμές των μετοχών βρίσκονται κοντά στα πραγματικά τους επίπεδα, δηλαδή έχουν ενσωματώσει όλους τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Συνεπώς, ο επενδυτής αντί να αναζητεί ευκαιρίες απλά επιλέγει ένα βαθμό κινδύνου που είναι ανεκτός για αυτόν και στη συνέχεια δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο που να ανταποκρίνεται σε αυτό το βαθμό.

Η αμυντική στρατηγική εφαρμόζεται τόσο στην επιλογή των μετοχών (security selection), όσο και στην κατανομή του χαρτοφυλακίου (asset allocation).

Επιθετικό χαρτοφυλάκιο

Αντίθετα, οι οπαδοί της επιθετικής επιλογής μετοχών και κατανομής χαρτοφυλακίου θεωρούν ότι διαθέτουν τρόπους και γνώσεις για να ξεπεράσουν τους υπόλοιπους επενδυτές και να ανακαλύψουν πρώτοι μετοχές που θα εμφανίσουν σημαντικές αποδόσεις στο επόμενο διάστημα.

Μικτό χαρτοφυλάκιο

Υπάρχει ακόμα η περίπτωση να εφαρμόσει κάποιος έναν συνδυασμό των δύο στρατηγικών, δηλαδή να είναι επιθετικός στην επιλογή μετοχών, αλλά να ακολουθεί αμυντική τακτική στην κατανομή του χαρτοφυλακίου του.