Ανώνυμη Μετοχή (Anonymous share)

Ανώνυμη μετοχή είναι η μετοχή εκείνη η οποία μεταβιβάζεται με την απλή παράδοση των τίτλων καθώς δεν αναγράφουν όνομα. Αντιθέτως οι ονομαστικές μετοχές μεταβιβάζονται με ειδική διαδικασία.