Ανώνυμη Μετοχή (Anonymous share)

Ανώνυμη μετοχή είναι η μετοχή εκείνη η οποία μεταβιβάζεται με την απλή παράδοση των τίτλων καθώς δεν αναγράφει όνομα. Αυτό σημαίνει ότι κύριος των μετοχών αυτών, θεωρείται ο κομιστής.

Αντιθέτως οι ονομαστικές μετοχές μεταβιβάζονται με ειδική διαδικασία.

Οι εταιρίες που εκδίδουν ανώνυμες μετοχές δεν τηρούν μετοχολόγιο.