Αντιπληθωριστικό Κενό (Anti-inflationary gap)

Αντιπληθωριστικό κενό είναι το οικονομικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει όταν στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, η συνολική ζήτηση είναι μικρότερη από το προϊόν το οποίο παράγεται. […]