Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είναι η σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός πωλητή και ενός πράκτορα (factor), ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής […]