Όλα ή Τίποτα (All or None (AON))

Όλα ή Τίποτα (All or None – AON) είναι μια συγκεκριμένη εντολή ενός επενδυτή για αγορά ή πώληση ενός όγκου περιουσιακών στοιχείων με παράδοση ολόκληρης της ποσότητας αυτών, εφάπαξ και σε καθορισμένη τιμή.