Όλα ή Τίποτα (All or None (AON))

All or none (AON) είναι η ρήτρα που αφορά τη συνολική εκτέλεση μιας αγοραπωλησίας, ως προς την ποσότητα των μεριδίων ή των χρεογράφων που αυτή συμπεριλαμβάνει.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται στο σύνολο της ποσότητας που προσφέρεται σε μια αγοραπωλησία χρεογράφων ή τίτλων μεριδίων, καθώς απόπειρες για τμηματική συναλλαγή επιφέρουν ακυρότητα στην όλη αγοραπωλησία. Συνήθως αυτός ο όρος εφαρμόζεται στην εξ ολοκλήρου εξαγορά εταιρειών.

Εναλλακτικά, το All-or-None μπορεί να αναφέρεται και στις οδηγίες ενός επενδυτή στο χρηματιστηριακό γραφείο για αγορά ή πώληση χρεογράφων με παράδοση ολόκληρης της ποσότητας των χρεογράφων εφάπαξ.