Αποπληθωριστής ΑΕΠ (GDP deflator)

Αποπληθωριστής είναι ένας αριθμοδείκτης που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει την παρούσα αγοραστική αξία ενός νομίσματος, σε αγοραστική αξία προσαρμοσμένη ανάλογα με τον πληθωρισμό. […]