Αρχή της Ανεξαρτησίας (Principle of independence)

Αρχή της ανεξαρτησίας είναι μια αρχή της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι εαν ένας επενδυτής είναι αδιάφορος μεταξύ των βέβαιων προοπτικών Α και Β, τότε θα είναι αδιάφορος μεταξύ των προοπτικών: […]