Αρχή της Επιτάχυνσης (Acceleration principle)

Αρχή της Επιτάχυνσης είναι η οικονομική θεωρία η οποία εξετάζει την αυξημένη επίδραση που ασκεί στις επενδύσεις η μεταβολή της συνολικής ζήτησης των καταναλωτικών αγαθών. […]