Αρχή της Υποκατάστασης των Παραγωγικών Συντελεστών (Principle of factor substitution)

Η αρχή υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών ορίζει ότι μία επιχείρηση υποκαθιστά τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι τιμές τους μεταβάλλονται. […]