Αρχή της Υποκατάστασης των Παραγωγικών Συντελεστών (Principle of factor substitution)

Η αρχή υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών ορίζει ότι μία επιχείρηση υποκαθιστά τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι τιμές τους μεταβάλλονται.

Εάν δηλαδή η τιμή του κεφαλαίου αυξάνεται σχετικά με την εργασία, και τα δυο είναι υποκατάστατα, η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει περισσότερη εργασία και λιγότερο κεφάλαιο και αντιστρόφως.

Αυτό είναι ευνόητο διότι ο επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να μειώσει το κόστος παραγωγής. Με την μείωση της τιμής του κεφαλαίου η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει περισσότερο κεφάλαιο ούτως ώστε το οριακό προϊόν του κεφαλαίου να μειωθεί και το οριακό προϊόν της εργασίας να αυξηθεί μέχρι την εξομοίωσή τους.