Αρχή της Σχετικότητας (Relevance principle)

Αρχή της Σχετικότητας είναι μια λογιστική αρχή κατά την οποία οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν μόνο όσες πληροφορίες είναι σχετικές και απαραίτητες για την ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και […]