Αρχή της Σχετικότητας (Relevance principle)

Αρχή της Σχετικότητας είναι μια λογιστική αρχή κατά την οποία οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν μόνο όσες πληροφορίες είναι σχετικές και απαραίτητες για την ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και λοιπόν ενδιαφερομένων για τη χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας.

Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται η καταχώριση υπερβολικής και άσκοπης πληροφόρησης που πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: