ΑΤΜ – Aυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή (Automated teller machine)

ΑΤΜ είναι ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχουν στους πελάτες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τη δυνατότητα διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών χωρίς την ανάγκη παρέμβασης υπαλλήλου, ακόμα κι αν η τράπεζα είναι κλειστή. […]