Μέση Φορολογική Επιβάρυνση (Average tax burden)

Μέση φορολογική επιβάρυνση είναι ένας δείκτης, ο οποίος δείχνει το ύψος του μέσου φορολογικού βάρους, είτε κατά μονάδα προϊόντος είτε κατά ένα φορολογούμενο πολίτη. Ο δείκτης κατά μονάδα προϊόντος δείχνει […]