Μέση Φορολογική Επιβάρυνση (Average tax burden)

Μέση φορολογική επιβάρυνση είναι ένας δείκτης, ο οποίος δείχνει το ύψος του μέσου φορολογικού βάρους, είτε κατά μονάδα προϊόντος είτε κατά ένα φορολογούμενο πολίτη.

Ο δείκτης κατά μονάδα προϊόντος δείχνει το ποσοστό του συνόλου των φόρων στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Ο δεύτερος δείκτης δείχνει το ποσοστό του συνόλου των φόρων σε σχέση με το σύνολο των φορολογούμενων.