Αποστροφή για Βεβαιότητα (Aversion to ambiguity)

Αποστροφή για βεβαιότητα ονομάζεται ο φόβος που έχουν οι άνθρωποι για το άγνωστο ή για περιπτώσεις όπου οι κατανομές πιθανοτήτων δεν είναι σίγουρες. […]