Αποστροφή για Βεβαιότητα (Aversion to ambiguity)

Αποστροφή για βεβαιότητα ονομάζεται ο φόβος που έχουν οι άνθρωποι για το άγνωστο ή για περιπτώσεις όπου οι κατανομές πιθανοτήτων δεν είναι σίγουρες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι τείνουν να παίρνουν τις πιο «ασφαλείς» αποφάσεις.

Ο Knight ορίζει τον κίνδυνο ως ένα στοίχημα με γνωστές παραμέτρους (δηλαδή κατανομές πιθανοτήτων) και την αβεβαιότητα σαν ένα στοίχημα με άγνωστες παραμέτρους (κατανομές πιθανοτήτων) και θεωρεί ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν την αβεβαιότητα περισσότερο από τον κίνδυνο.