Back leasing (Lease back)

Back leasing / Lease back είναι ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ο οποίος αφορά την πώληση του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει μια επιχείρηση σε μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και την ενοικίασή του στη συνέχεια με leasing. […]