Back leasing (Lease back)

Back leasing / Lease back είναι ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ο οποίος αφορά την πώληση του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει μια επιχείρηση σε μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και την ενοικίασή του στη συνέχεια με leasing.

Αυτό γίνεται συνήθως όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.