Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών (Balance of external payments)

Ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών είναι το Ισοζύγιο που εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών που έχει μια χώρα με άλλες χώρες μέσα σε μια ορισμένη οικονομική περίοδο. Σε αυτό εμφανίζονται τόσο […]