Εξισορροπητικός Δανεισμός (Balancing borrowing)

Εξισορροπητικός δανεισμός είναι ο δανεισμός του Δημοσίου από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα που παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο πληρωμών. Το ποσό του δανείου συνήθως ανέρχεται στο […]