Δάνειο Balloon (Balloon loan)

Δάνειο balloon είναι ένα μακροπρόθεσμο δάνειο που απαιτεί μία μόνο πληρωμή (balloon payment) κατά τη λήξη του δανείου. Αντί δηλαδή της ύπαρξης τακτικών μηνιαίων ή ετήσιων πληρωμών απαιτείται […]