Ωρίμανση Balloon (Balloon maturity)

Ωρίμανση balloon (balloon maturity) είναι ένα δάνειο του οποίου η τελευταία δόση είναι σημαντικά υψηλότερη από όλες τις προηγούμενες. Η πιο συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου συναντάται στις […]