Ωρίμανση Balloon (Balloon maturity)

Ωρίμανση balloon (balloon maturity) είναι ένα δάνειο του οποίου η τελευταία δόση είναι σημαντικά υψηλότερη από όλες τις προηγούμενες.

Η πιο συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου συναντάται στις εκδόσεις ομολόγων, ωστόσο η έκδοση ομολόγων και ο προγραμματισμός μιας ωρίμανσης balloon μπορεί να είναι επικίνδυνες για έναν εκδότη.

Παράδειγμα:
Αν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδώσει 100 ομόλογα που αναμένεται να λήξουν σε 10 χρόνια, θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε το ίδρυμα να είναι σε θέση να καλύψει το κεφάλαιο και των 100 ομολόγων όταν είναι ληξιπρόθεσμα. Ομοίως, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να καλύψει όλες τις πληρωμές κουπονιών για όλη τη διάρκεια αυτών των 10 ετών.