Αξιολόγηση (Benchmarking)

Benchmarking είναι μία συστηματική και διαρκής διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των οργανωτικών μεθόδων μιας επιχείρησης σε σύγκριση με τις καλύτερες πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. […]