Δυαδικά Δικαιώματα (Binary options)

Δυαδικό δικαίωμα είναι ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης του οποίου η πληρωμή είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε είτε αποζημιώνει τον επενδυτή με ένα προκαθορισμένο ποσό σε περίπτωση που το δικαίωμα λήξει in-the-money, είτε […]