Δυαδικά Δικαιώματα (Binary options)

Δυαδικό δικαίωμα (binary option) είναι ένα εξωτικό συμβόλαιο του οποίου η πληρωμή είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε είτε αποζημιώνει τον επενδυτή με ένα προκαθορισμένο ποσό σε περίπτωση που το δικαίωμα λήξει in-the-money, είτε καθόλου αν το δικαίωμα λήξη out-of-the-money.

Το αποτέλεσμα ενός binary option δηλαδή έχει μόνο δύο εκβάσεις, οπότε προκύπτει και το όνομα δυαδικό δικαίωμα.

Παράδειγμα:
‘Εστω ένας επενδυτής αναμένει ότι η τιμή μετοχής μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται στα 50€, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της θα υποστεί μείωση της αξίας της κατά τουλάχιστον 5€.

Με αυτή την πεποίθηση αγοράζει ένα δυαδικό δικαίωμα με κόστος 10€ το οποίο θα τον πληρώσει 20€ αν η τιμή πέσει κάτω από 45€ αλλά τίποτα αν η τιμή παραμείνει πάνω από αυτά τα όρια.

Αν επαληθευθούν οι προσδοκίες του, ο επενδυτής θα κερδίσει (20-10=) 10€, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα χάσει.

Υπάρχουν πολλές μορφές δυαδικών δικαιωμάτων, οι κυριότερες όμως είναι δύο:

  • European cash-or-nothing binary που πληρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό εάν το option είναι στην εκπνοή του in-the-money, δηλαδή όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται τίποτα.
  • American cash-or-nothing binary που πληρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό εάν το option είναι επίσης in-the-money, σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται τίποτα. Η διαφορά είναι ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει όχι μόνο στη λήξη αλλά και σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου εφόσον αυτό είναι in-the-money.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: