Επιχειρηματικό Σχέδιο / Πλάνο (Business plan)

Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων της καθώς και […]