Επαναγορά (Buy-back)

Επαναγορά (buy-back) είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που βρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών είτε μέσω χρηματιστηρίου είτε μέσω δημοπρασιών. […]