Χρεόγραφο Βαρόμετρο (Barometer security)

Χρεόγραφο βαρόμετρο είναι ένα χρεόγραφο του οποίου η τιμή συμβαδίζει με τις ανοδικές ή τις καθοδικές τάσεις της αγοράς και ως εκ τούτου θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πορεία της οικονομίας.

Χρεόγραφο (Security)

Χρεόγραφο είναι ένα επενδυτικό διαπραγματεύσιμο προϊόν που εκδίδεται από μια κυβέρνηση, μια εταιρία ή κάποιο άλλο οργανισμό και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη. […]