Χρεόγραφο Βαρόμετρο (Barometer security)

Χρεόγραφο βαρόμετρο είναι ένα χρεόγραφο του οποίου η τιμή συμβαδίζει με τις ανοδικές ή τις καθοδικές τάσεις της αγοράς και ως εκ τούτου θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα για την πορεία της οικονομίας.