Εξισορρόπηση Βιβλίου Εντολών (Balance orders)

Εξισορρόπηση βιβλίου εντολών (balance orders) είναι η καθημερινή καταμέτρηση από έναν χρηματιστή των ποσοτήτων από κάθε χρεόγραφο που πρέπει να παραδώσει ή να παραλάβει.

Διάγραμμα Κηροπήγιο (Candlestick chart)

Διάγραμμα κηροπήγιο (candlestick chart) είναι μια μορφή τεχνικής ανάλυσης στο χρηματιστήριο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τιμών σύγχρονων χρηματοοικονομικών χρεογράφων. […]