Διάγραμμα Κηροπήγιο (Candlestick chart)

Διάγραμμα κηροπήγιο (candlestick chart) είναι μια μορφή τεχνικής ανάλυσης στο χρηματιστήριο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τιμών σύγχρονων χρηματοοικονομικών χρεογράφων και ιδιαίτερα των μετοχών.

Στα κηροπήγια (candlesticks), ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι το σώμα του κηροπηγίου. Η διαφορά μεταξύ τιμής ανοίγματος (opening price) και τιμής κλεισίματος (closing price) της αγοράς σχηματίζει ένα κουτί που ονομάζεται πραγματικό σώμα (real body).

Ένα μαύρο ή κόκκινο σώμα σημαίνει ότι η τιμή κλεισίματος είναι κατώτερη της τιμής ανοίγματος ενώ ένα λευκό ή πράσινο σώμα σημαίνει ότι η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη της τιμής ανοίγματος.

Diagramma Kiropigio (Candlestick chart) - Euretirio
Επεξήγηση διαγράμματος-κηροπήγιο

Υπάρχουν επίσης μακρές λεπτές γραμμές που προέρχονται από τα πραγματικά σώματα και οι οποίες ονομάζονται σκιές (shadows).
Εκφράζουν τις υψηλές (high) και χαμηλές (low) τιμές αγοράς για τις ημέρες διαπραγμάτευσης. To high σημειώνεται στο υψηλό της ανώτατης σκιάς και το low στο χαμηλό της κατώτερης σκιάς.

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα κηροπηγίων με άλλες τεχνικές απεικόνισης, πολλοί traders θεωρούν ότι τα πρώτα είναι περισσότερο απλά και κατανοητά. Κάθε κηροπήγιο παρέχει μία εικόνα που παρακινεί σε συγκεκριμένη δράση τους διαπραγματευτές, καθώς μπορούν αμέσως να συγκρίνουν τη σχέση μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος καθώς επίσης το υψηλό και το χαμηλό των τιμών.

Diagramma Kiropigio (Candlestick chart) 2 - Euretirio
Παράδειγμα διαγράμματος κηροπήγιο (μαύρο-άσπρο)
Diagramma Kiropigio (Candlestick chart) 3 - Euretirio
Παράδειγμα διαγράμματος κηροπήγιο (πράσινο-κόκκινο)

Η σχέση μεταξύ τιμών ανοίγματος και κλεισίματος θεωρείται ζωτική πληροφόρηση και αποτελεί την ουσία της τεχνικής ανάλυσης των κηροπηγίων.

Τα λευκά ή πράσινα κηροπήγια, όταν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος, δείχνει τάση για αγορές. Αντίθετα τα μαύρα ή κόκκινα κηροπήγια, όπου η τιμή κλεισίματος της αγοράς είναι μικρότερη της τιμής ανοίγματος, δείχνει τάση για πωλήσεις.