Αυστριακή Σχολή (Austrian School)

Αυστριακή Σχολή είναι μια Οικονομική Σχολή, που εμφανίστηκε στην οικονομική σκέψη στα τέλη του δέκατου ένατου και αρχές του εικοστού αιώνα. Οι εκπρόσωποί της Αυστριακής Σχολής διατύπωσαν […]

Χρησιμότητα (Utility)

Χρησιμότητα είναι μια έννοια στα οικονομικά που παρέχει ένα τρόπο σύγκρισης της ικανοποίησης που λαμβάνει ένα άτομο από διάφορα επίπεδα κατανάλωσης διαφορετικών αγαθών. […]

Αξία του Χρόνου (Value of time)

Ο χρόνος έχει μια αξία, επομένως όταν τον χρησιμοποιεί κανείς για ανάπαυση ή για καταναλωτικές δραστηριότητες χάνει το εισόδημα που θα μπορούσε να αποκτήσει αν τον διέθετε για εργασία. […]