Αυστριακή Σχολή (Austrian School)

Αυστριακή Σχολή είναι μια Οικονομική Σχολή, που εμφανίστηκε στην οικονομική σκέψη στα τέλη του δέκατου ένατου και αρχές του εικοστού αιώνα.

Οι εκπρόσωποί της Αυστριακής Σχολής διατύπωσαν τη θεωρία για την οριακή χρησιμότητα, που στηρίζεται στην ιδέα, ότι η ανταλλακτική αξία ενός αγαθού, προσδιορίζεται από τη χρησιμότητα της τελευταίας προς διάθεση μονάδας του αγαθού αυτού.