Contingent premium option (Contingent premium option)

Contingent premium option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης στο οποίο ο αγοραστής δεν πληρώνει κάποιο αντίτιμο εκ των προτέρων, αλλά συμφωνεί να πληρώσει ένα προκαθορισμένο ποσό εάν το option είναι in-the-money κατά τη λήξη του. […]