Contingent premium option (Contingent premium option)

Contingent premium option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης στο οποίο ο αγοραστής δεν πληρώνει κάποιο αντίτιμο εκ των προτέρων, αλλά συμφωνεί να πληρώσει ένα προκαθορισμένο ποσό μόνο εάν το option είναι in-the-money κατά τη λήξη του.

Αντιθέτως αν το δικαίωμα λήξει at-the-money ή out-of-the-money, δεν είναι υποχρεωτική η πληρωμή αντιτίμου και το δικαίωμα λήγει χωρίς να έχει καμία αξία.

Δηλαδή, η άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση ενός:

Και στις δύο περιπτώσεις ο αγοραστής του δικαιώματος είναι υποχρεωμένος να ασκήσει το δικαίωμα αλλά και να καταβάλει το αντίτιμο της απόκτησής του.

Με αυτόν τον τρόπο ο αγοραστής του δικαιώματος κερδίζει, όταν η διαφορά αρκεί για να υπερκαλύψει το αντίτιμο απόκτησης του δικαιώματος.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: