Διανομή (Allocation)

Διανομή (allocation) κρυπτονομισμάτων είναι ένα συγκεκριμένο ποσό νομισμάτων, tokens ή ιδίων κεφαλαίων, που προορίζεται για ένα συγκεκριμένο επενδυτή, οργανισμό ή άλλη οντότητα. Κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας ενός καινούριου κρυπτονομίσματος, η ομάδα ανάπτυξης […]