Διανομή (Allocation)

Διανομή (allocation) κρυπτονομισμάτων είναι ένα προκαθορισμένο ποσό νομισμάτων, tokens ή ιδίων κεφαλαίων, που προορίζεται για ένα συγκεκριμένο επενδυτή, οργανισμό ή άλλη οντότητα.

Κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας ενός καινούριου κρυπτονομίσματος, η ομάδα ανάπτυξης πίσω από αυτό μπορεί να ορίσει μια συγκεκριμένη διανομή κρυπτονομισμάτων για τους πρώτους επενδυτές, ενώ αρκετές φορές γίνεται πρόβλεψη ώστε να διανεμηθούν δωρεάν tokens και στα πρώτα μέλη της κοινότητας (community) που θα υιοθετήσουν το νόμισμα.

Τα μέλη της ομάδας που εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ή πρωτόκολλο μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στη διανομή ως ανταμοιβή για την εργασία τους.

Αυτό γίνεται είτε με την πάροδο μιας συγκεκριμένης περιόδου κατοχύρωσης (vesting period) είτε με τη διανομή σταθερών ποσών σε βάθος χρόνου, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.