Πιστωτικό Όριο (Credit limit)

Πιστωτικό όριο είναι το μεγαλύτερο ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να επεκταθούν οι συναλλαγές του κατόχου μιας πιστωτικής κάρτας. Είναι το μέγιστο ποσό που ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει στον οφειλέτη της. […]