Καταστήματα Aφορολόγητων Eιδών (Duty free shops)

Καταστήματα αφορολόγητων ειδών (duty free) είναι τα καταστήματα λιανικής πώλησης των οποίων τα εμπορεύματα απολαμβάνουν δασμολογικής ατέλειας (tariff exemption). […]