Εκδοχέας / Πληρεξούσιος / Δικαιούχος (Assignee)

Εκδοχέας / Πληρεξούσιος είναι ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, στον οποίο μεταβιβάζεται ένα οποιοδήποτε δικαίωμα ή τίτλοι ιδιοκτησίας κάποιων περιουσιακών στοιχείων από έναν χρεώστη, προκειμένου να τα εκποιήσει και να τα διανείμει στους πιστωτές.