Ελάχιστο Επιτεύξιμο Κόστος (Minimum attainable cost)

Ελάχιστο επιτεύξιμο κόστος είναι το κόστος που προκύπτει όταν η επιχείρηση πληρώνει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για πρώτες ύλες, χρησιμοποιεί τις πιο τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής και […]