Ελευθερία Επιλογής (Economic freedom)

Ελευθερία επιλογής και άσκησης των διαφόρων οικονομικών λειτουργιών θεωρείται ότι έχουν άτομα και επιχειρήσεις στο οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς εφόσον μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές, τα εμπορεύματα που […]